Medības - Daiga Trumpe, Forbes Latvia

Share: 

March 2012 - Riga, LatviaDaiga ir mâkslas pedagoge, kas karjeras sâkumâ mâkslas vietà izvëlëjâs dieniško maizi pelnit, vadot mârketinga projektus. Karjeru vina sâka 1994. gadâ telefonu izplatišanas kompânijà Trodeks, tad sekoja Tele2 un Interinfo, lldz beidzot vinu pärvilinäja Microsoft. Tur Daiga nostrâdàja vienpadsmit gadu, sâkot ar mârketinga menedžera amatu, lldz 2009. gada kluva par firmas vadîtâju Latvijâ. Tagad vina ir viena no trim kompânijas atlases speciâlistiem, kas fokuséjas uz tehnologijâm un ražošanas uzněmumiem.

Written by Rolands Feldmanius for forbes.lv

To read more download the PDF:

In the media