Ирена Бушандрова беше назначена за Директор за България във фирма Педерсен и Партнерс

София, България - Ирена Бушандрова е назначена за Директор за България в Педерсен и Партнерс - водеща международна компания в областта на подбора на ръководен персонал. Като Директор за страната г-жа Бушандрова ще отговаря за развитието на бизнеса, поддържането на връзки с клиентите и мениджърите, както и за изпълнението на проекти в областта на подбора на висш управленски персонал.

Ирена Бушандрова идва в компанията с богат предишен опит на управленско ниво в сферата на финансовите услуги, тъй като тя е работила 11 години на ключова позиция в ИНГ Банк - България. Като Началник отдел кредитиране в ИНГ г-жа Бушандрова е отговаряла за кредитния портфейл, управлявала е екип от рилейшъншип\ мениджири и активно е подпомагала други отдели, продавайки различни банкови продукти. Преди да започне работа в ИНГ през 1997 година, тя е била част от кредитния екип в Българо- американски инвестиционен фонд за период от три години. Натрупаният опит на г-жа Бушандрова в кредитното и цялостното обслужване на корпоративни клиенти в банковата и финансовата сфера е голямо предимство в нейната кариера в областта на директния подбор на персонал (executive search) – през изминалата година тя е завършила много успешни проекти за директен подбор в българска компания за подбор на ръководен персонал.

Ирена Бушандрова има магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопантво в София, България. Тя владее отлично английски език. 

Във връзка с назначението, Улрик Расмусен - един от съдружниците в компанията, който отговаря за Югоизточна Европа и ръководи дейността на Педерсен и Партнерс в сферата на недвижимите имоти, коментира: “Ирена е изградила сериозни контакти с клиенти и мениджъри на българския пазар, тя притежава проницателност и значителен опит при работа и обслужване на корпоративни клиенти. Аз съм сигурен, че Ирена е много ценно попълнение в нашия екип и ефективно ще направлява и подпомага нашите клиенти в съотвествие с високите стандарти на качество, с които Педерсен & Партнерс е известна в региона".


Педерсен и Партнерс е най-голямата компания за подбор на ръководен персонал в Централна и Източна Европа. Фирмата осъществява дейността си от 26 собствени офиса, намиращи се в Алмати, Атина, Баку, Белград, Братислава, Букурещ, Будапеща, Кишинев, Истанбул, Киев, Любляна, Минск, Москва, Прага, Рига, Сараево, Скопие, София, Санкт Петербург, Талин, Тел-Авив, Тирана, Виена, Вилнюс, Варшава и Загреб. Нашите ценности Доверие – Свързаност – Професионализъм се прилагат във взаимодействието както с клиентите, така и с кандидатите. 

Ако желаете да проведете интервю с представител на фирма Педерсен и Партнерс или имате друг медиен въпрос, моля свържете се с:
Г-ца Анастасия Алпатикова, Мениджър Комуникации