Pedersen & Partners executive search jmenuje Petru Grabmayer do funkce Country Manager pro Českou Republiku

Praha, Česká Republika – Petra Grabmayer povýšila do funkce Country Managera pro Českou republiku, ve které nahradila Poula Pedersena. Poul Pedersen zůstává na pražské pobočce, kde bude pokračovat ve své roli Managing Partnera celé společnosti.

Petra Grabmayer převezme zodpovědnost za další růst a rozvoj společnosti Pedersen & Partners v České republice, přičemž využije širokého geografického pokrytí, na kterém společnost operuje a znalosti trhu k tomu, aby pomohla místním i mezinárodním klientům při získávání manažerských talentů. Na pražské pobočce Pedersen & Partners, která je rovněž centrálním ústředím firmy, pracuje tým 6 konzultantů a 4 researcherů.

Paní Grabmayer přišla do firmy Pedersen & Partners v květnu 2009 a prokázala výjimečně silnou schopnost získávat nové klienty a pomáhat jim obsazovat jejich klíčové pozice. Vytvořila portfolio věrných klientů a obsazovala pozice CEO, COO, CFO, HRD, Sales Director, Managing Director a jiné ve farmacii, průmyslu,  IT a v bankovním sektoru.

Poul Pedersen prohlásil: “Mám z toho velmi dobrý pocit, že právě Petra převezme naše úspěšné podnikání a silnou pozici na trhu v České Republice. Klienti i kandidáti na vedoucích pozicích Petru kladně hodnotí a oceňují její kompetentní poradenství a kvalitu provedení executive search projektů; navíc si ji velmi váží její spolupracovníci v týmu. Nepochybuji o tom, že naše české podnikání je ve velmi dobrých rukou.”

Před tím, než Petra Grabmayer přišla do firmy Pedersen & Partners, pracovala jako Business Development Manager pro Evropu ve společnosti ProTrans International, amerického dodavatele logistických služeb. Předtím pracovala jako Sales & Marketing Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Business Travel Unlimited (RaiffeisenLandesbank) a také byla ředitelkou v jazykové škole Berlitz.

Paní Grabmayer získala titul MBA na univerzitě v Pittsburghu v USA a magisterský titul na VŠE v Praze. Mluví česky, anglicky a německy.


Pedersen & Partners je vedoucí mezinárodní firma zabývající se executive search. Operujeme ve 44 stoprocentně vlastněných pobočkách ve 41 zemích světa: Albánie, Arménie, Ázerbajžán, Bělorusko, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Egypt, Estonsko, Finsko, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Israel, Jižní Afrika, Kanada, Kazachstán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,  Makedonie, Moldávie, Mongolsko, Německo, Nigérie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Království, Srbsko,  Turecko, Ukrajina a Uzbekistán. Naše hodnoty Důvěra - Vztah - Profesionalismus se vztahují k našemu přístupu ke klientům stejně jako ke kandidátům na vedoucích pozicích.

V případě, že byste měli zájem o rozhovor s představitelem firmy Pedersen & Partners nebo měli jinou žádost týkající se médií, neváhejte nás prosím kontaktovat: Ms. Anastasia Alpaticova, Communications Manager